Poradnik Pacjenta

Zasady Refundacji

Podstawą do uzyskania zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jest zlecenie, które może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista) bądź felczer. 

Gdzie możemy zrealizować zlecenie?

Zlecenia realizowane są przez świadczeniodawców w całym kraju, którzy podpisali z Funduszem umowę. Jeśli realizujemy zlecenie na przedmioty ortopedyczne lub inne środki pomocnicze to powinniśmy u świadczeniodawcy przedstawić aktualne zlecenie potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ.

Pamiętajmy, że Fundusz pokryje koszty środków pomocniczych lub przedmiotów ortopedycznych do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeżeli wybrany przez nas sprzęt będzie droższy, część kosztów będziemy musieli pokryć we własnym zakresie.

Naprawa przedmiotów ortopedycznych

Jeśli zakupiony przez nas sprzęt ortopedyczny wymaga naprawy musimy zwrócić się do oddziału wojewódzkiego NFZ z prośbą o wystawienie wniosku na jego naprawę. Wniosek taki musimy przedstawić świadczeniodawcy w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Fundusz refunduje koszty naprawy po wygaśnięciu okresu gwarancji (do tego czasu naprawy powinny być wykonywane w ramach gwarancji).

Pamiętajmy, że również w przypadku napraw obowiązują określony limity cenowe, do wysokości których Fundusz może je finansować.

Zobacz: Jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne.

MirMed Bolesławiec
ul. Grunwaldzka 4
59-700 Bolesławiec
tel. 75 735 10 80

pon-pt: 8:00-18:00
sob: 9:00-13:00

Sklep Medyczny Bolesławiec
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec
tel. 75 610 35 03

pon-pt: 8:00-16:00

Lwówek Śląski
ul. Morcinka 7
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 57 22

pon-pt. 8:00-16:00

Piekary Śląskie
ul. Bytomska 129
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 668 64 88

pon-pt: 8:30-16:30

Chorzów
ul. Powstańców 23
41-500 Chorzów
tel. 502 112 848

pon-pt: 8:00-16:00